GDPR

Bedre overblik over og kontrol over dine personoplysninger

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, for hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.
Kort fortalt betyder de nye regler, som fremgår af EU`s nye persondataforordning art. 6 stk. 1(b) –
General Data Protection Regulation – at alle privatpersoner fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger, virksomheder m.m. har registreret om dem.

Sådan passer vi på dine data i Esbjerg Cylinder Service A/S

Vi ønsker at fortælle dig/Jer, hvordan vi håndterer dine/Jeres persondata i Esbjerg Cylinder Service A/S.
Du/I kan stole på, at vi kun opbevarer de data om dig/Jer, der er nødvendige for, at vi kan servicere dig/Jer omkring jeres køb hos Esbjerg Cylinder Service A/S.

Hvilke personoplysninger registrer vi, og hvad bruger vi dem til?

Vi registrer dit/Jeres navn, adresse, e-mail, evt. CVR NR., telefonnummer, kontaktpersoner og bankoplysninger. Oplysninger som er nødvendige, som følge af en aftale du/I har indgået med Esbjerg Cylinder Service A/S. Oplysninger der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder Selskabsloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, betalingsloven samt databeskyttelsesloven. Vi behandler dine/Jeres oplysninger, som er nødvendige for at forfølge en lovlig samhandel med Esbjerg Cylinder Service A/S.
Esbjerg Cylinder Service A/S videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

Hjemmeside – persondata

Du/I kan tilgå vores hjemmeside uden at skulle oplyse personlige oplysninger, men for at rette henvendelse til os via vores kontaktformular, kan du/I blive bedt om at oplyse navn og telefonnummer.

Hvor længe opbevarer vi dine/Jeres oplysninger?

Vi opbevarer dine/Jeres oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine/Jeres data. Efter gældende lovgivning oplysninger i mindst 5 år efter fordringens ophør.

Du/I har ret til at få udleveret dine oplysninger.

De oplysninger du/I selv har leveret til os, kan du/I have ret til at få udleveret i et elektronisk format.

Skal du/I selv gør noget?

Du/I skal ikke gøre noget i forhold til de nye regler. Vil du/I vide mere kan du/I finde yderligere oplysninger på www.datatilsynet.dk, generel information.
Har du/I spørgsmål, er du/I som altid velkommen til at ringe til os på (+45) 75 13 92 55 eller via e-mail: ecs@ecs-itop.dk.